Meld je aan op onze nieuwsbrief ontvang 10% korting voor je eerst volgende bestelling!

 

Privacyverklaring

Introductie

Dit is het privacybeleid van De Paardendrogist.

De Paardendrogist respecteert jouw privacy en zet zich in voor de bescherming van jouw persoonsgegevens. Dit privacybeleid informeert jou over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens, ongeacht de manier waarop je contact met ons opneemt – bijvoorbeeld via onze website, per e-mail, telefoon, op social media of in persoon. In dit beleid staat informatie over jouw privacyrechten en hoe de wet jou beschermt.

 

1. Belangrijke informatie en wie wij zijn

Doel van dit privacybeleid

Dit privacybeleid is bedoeld om jou informatie te geven over hoe De Paardendrogist jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, inclusief eventuele gegevens die je verstrekt als jij je (indien van toepassing) aanmeldt voor een of meerdere nieuwsbrieven of mailinglijsten, een product of dienst koopt, deelneemt aan een wedstrijd of onderzoek of anderszins contact hebt met ons.
Onze website is niet bedoeld voor kinderen en wij verzamelen bewust geen gegevens over kinderen. Als je jonger bent dan 16 jaar, moet je stoppen met het gebruik van onze website tenzij je onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebt om de website te gebruiken.
Het is belangrijk dat je dit privacybeleid leest, net als alle andere kennisgevingen over privacy of behoorlijke verwerking die wij jou mogelijk verstrekken in specifieke gevallen waarin wij persoonsgegevens over jou verzamelen of verwerken, zodat je volledig op de hoogte bent van hoe en waarom wij jouw gegevens gebruiken. Dit privacybeleid is een aanvulling op dergelijke kennisgevingen en is niet bedoeld om deze te vervangen.

Wijzigingen in dit privacybeleid en jouw plicht om ons op de hoogte te stellen van wijzigingen

Deze versie is voor het laatst bijgewerkt in mei 2018. Voorgaande versies kunnen worden verkregen door contact met ons op te nemen.

Dit privacybeleid beschrijft jouw rechten volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die wij over jou in bezit hebben accuraat en actueel zijn. Wij verzoeken je daarom wijzigingen in jouw persoonsgegevens aan ons door te geven zolang er tussen ons een relatie bestaat.

Links naar websites van derden

Mogelijk staan er links op onze website naar websites, plug-ins en toepassingen van derden. Als je op deze links klikt of een dergelijke verbinding maakt, sta jij derden mogelijk toe gegevens over jou te verzamelen of te delen. Wij hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wij raden je aan bij het verlaten van onze website het privacybeleid of de kennisgeving hieromtrent te lezen van iedere website die je bezoekt.2. De gegevens die wij verzamelen over jou
Onder persoonsgegevens, of persoonlijke gegevens, wordt verstaan alle informatie over een individu waardoor die persoon geïdentificeerd kan worden. Hiertoe behoren geen gegevens waaruit de identiteit is verwijderd (geanonimiseerde gegevens).
Wij kunnen verschillende soorten persoonsgegevens over jou verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen, die we als volgt hebben gegroepeerd:

 • Identiteitsgegevens waaronder voornaam, meisjesnaam, achternaam, gebruikersnaam of vergelijkbare identificatie, burgerlijke staat, titel, geboortedatum, geslacht, functietitel en werkgever.
 • Contactgegevens waaronder factuuradres, bezorgadres, e-mailadres en telefoonnummers.
 • Financiële gegevens waaronder bankrekening- en betaalpasgegevens.
 • Transactiegegevens waaronder gegevens over betalingen aan en door jou en andere gegevens over producten en diensten die je bij ons hebt gekocht.
 • Technische gegevens waaronder internetprotocol (IP)-adres, jouw logingegevens, type browser en versie, ingestelde tijdzone en locatie, type browserplug-in en versie, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die je gebruikt om toegang te krijgen tot onze website.
 • Profielgegevens waaronder gebruikersnaam en wachtwoord, aankopen die je gedaan hebt of bestellingen die je geplaatst hebt, jouw interesses, voorkeuren, feedback en antwoorden op onderzoeksvragen.
 • Gebruiksgegevens waaronder informatie over hoe je onze website, producten en diensten gebruikt.
 • Marketing- en communicatiegegevens waaronder jouw voorkeuren omtrent het ontvangen van marketinginformatie van ons en aan ons gelieerde derden en jouw communicatievoorkeuren.
 • Klachtgegevens waaronder informatie over jouw dier.


Wij verzamelen, gebruiken en delen ook geaggregeerde gegevens, zoals statistische of demografische gegevens, voor welk doel dan ook. Geaggregeerde gegevens kunnen zijn afgeleid van jouw persoonsgegevens, maar worden wettelijk gezien niet beschouwd als persoonsgegevens aangezien deze gegevens jouw identiteit niet direct of indirect prijsgeven. Wij kunnen jouw gebruiksgegevens bijvoorbeeld aggregeren om het percentage gebruikers te berekenen dat gebruikmaakt van een bepaalde functionaliteit op de website. Als wij echter geaggregeerde gegevens combineren of linken aan jouw persoonsgegevens zodat deze gegevens jou direct of indirect kunnen identificeren, dan behandelen we de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens die worden gebruikt in overeenstemming met dit privacybeleid.

Wij verzamelen geen speciale categorieën persoonsgegevens over jou (hieronder vallen gegevens over jouw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, lidmaatschap van een vakbond, informatie over jouw gezondheid en genetische en biometrische gegevens). Wij verzamelen ook geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen.


Als je nalaat persoonsgegevens te verstrekken

Als wij wettelijk verplicht zijn persoonsgegevens te verzamelen of dit doen op basis van een overeenkomst met jou en je laat na om deze gegevens te verstrekken op verzoek, dan zijn we mogelijk niet in staat om de overeenkomst die we met jou zijn aangegaan of proberen aan te gaan (bijvoorbeeld om jou goederen of diensten te leveren) uit te voeren. In dat geval moeten wij mogelijk een van onze producten of diensten annuleren. Wij zullen jou hierover informeren op het moment dat dit aan de orde is.3. Hoe worden jouw persoonsgegevens verzameld?

Wij gebruiken verschillende methodes om gegevens van jou en over jou te verzamelen. We doen dit onder meer door middel van:

Directe interactie: Je kunt ons mogelijk jouw identiteits-, contact- en financiële gegevens verstrekken door formulieren in te vullen of door met ons te communiceren per post, telefoon, e-mail of anderszins, waaronder persoonlijk contact. Hieronder vallen bijvoorbeeld persoonsgegevens die je verstrekt als je:

 • Onze producten of diensten aanvraagt;
 • Een account aanmaakt op onze website;
 • Je aanmeldt voor onze diensten of publicaties;
 • Aangeeft marketinginformatie te willen ontvangen;
 • Deelneemt aan een wedstrijd, actie of onderzoek;
 • Ons feedback geeft;
 • Een klacht indient.

Geautomatiseerde technologieën of interactie: Tijdens jouw interactie via onze website verzamelen wij mogelijk automatisch technische gegevens over jouw apparatuur, browsegedrag en -patronen. Wij verzamelen deze persoonsgegevens door middel van cookies, serverlogs en andere vergelijkbare technologieën. Wij ontvangen mogelijk ook technische gegevens over jou als je andere websites bezoekt die gebruikmaken van onze cookies. Graag verwijzen wij je naar ons cookiebeleid voor meer informatie.

Persoonsgegevens van derden of openbare bronnen: Mogelijk ontvangen wij persoonsgegevens over jou van diverse openbare bronnen en derden zoals hieronder beschreven:

 • technische gegevens van de volgende partijen:

(a) Leveranciers van analytics zoals Google, waarvan er enkele gevestigd zijn buiten de EER
(b) Advertentienetwerken, waarvan er enkele gevestigd zijn buiten de EER
(c) En leveranciers van zoekinformatie, waarvan er enkele gevestigd zijn buiten de EER.

Contact-, financiële en transactiegegevens van leveranciers van technische, betalings- en bezorgingsdiensten, waarvan er enkele gevestigd zijn buiten de EER.

Identiteits- en contactgegevens van data brokers of data aggregators, waarvan er enkele gevestigd zijn buiten de EER.

Identiteits- en contactgegevens van openbare bronnen als het kiezersregister en de Kamer van Koophandel gevestigd binnen de EER.4. Hoe wij jouw persoonsgegevens gebruiken

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens alleen als de wet ons daar toestemming voor geeft. In de meeste gevallen gebruiken wij jouw persoonsgegevens in de volgende omstandigheden:

 • Indien nodig voor de uitvoering van de overeenkomst die we op het punt staan met jou aan te gaan of al zijn aangegaan met jou.
 • Op het moment dat het nodig is voor onze gerechtvaardigde belangen (of die van derden) en jouw belangen en fundamentele rechten wegen niet zwaarder dan die belangen.
 • Als we moeten voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting.

Over het algemeen gaan we niet uit van toestemming als juridische grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens, met uitzondering van het sturen van direct marketing per e-mail of SMS. Je hebt te allen tijde het recht om jouw toestemming in te trekken door contact met ons op te nemen.

Doeleinden waarvoor wij jouw persoonsgegevens gebruiken

Wij hebben hieronder een beschrijving gegeven van alle manieren waarop we jouw persoonsgegevens willen gaan gebruiken (of mogelijk willen gaan gebruiken in de toekomst) en op welke rechtsgrondslagen we ons gebruik baseren. Waar van toepassing hebben we ook vastgesteld wat onze gerechtvaardigde belangen zijn. Houd er alsjeblieft rekening mee dat wij jouw persoonsgegevens mogelijk verwerken op basis van meer dan een wettige grondslag, al naar gelang het specifieke doel waarvoor wij jouw gegevens gebruiken. Neem gerust contact met ons op als je meer informatie wilt over de specifieke juridische gronden waarop wij de verwerking van jouw persoonsgegevens baseren als er meerdere gronden zijn vermeld in de onderstaande tabel.


Doel/activiteit
Type gegevens
Rechtsgrondslag voor verwerking incl. grondslag voor gerechtvaardigd belang
Registratie van jou als nieuwe klant
(a) Identiteitsgegevens
(b) Contactgegevens
Uitvoering van een overeenkomst met jou
Verwerking en bezorging van jouw bestelling incl.:
(a) Afhandeling van betalingen, vergoedingen en kosten
(b) Innen en terugvorderen van geld dat je ons verschuldigd bent
(a) Identiteitsgegevens
(b) Contactgegevens
(c) Financiële gegevens
(d) Transactiegegevens
(e) Marketing- en communicatiegegevens
(a) Uitvoering van een overeenkomst met jou
(b) Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (incl. verhalen van schulden die ons toekomen)
Relatiebeheer dat o.a. het volgende omvat:
(a) Jou informeren over wijzigingen in onze voorwaarden of ons privacybeleid
(b) Jou vragen om een review te plaatsen of deel te nemen aan een onderzoek
(c) Een klacht bij ons in te dienen
(a) Identiteitsgegevens
(b) Contactgegevens
(c) Profielgegevens
(d) Marketing- en communicatiegegevens
(e) Klachtgegevens
(a) Uitvoering van een overeenkomst met jou
(b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
(c) Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (om onze administratie up-to-date te houden en te onderzoeken hoe onze klanten onze producten/diensten gebruiken)
Om jou in staat te stellen deel te nemen aan een verloting of wedstrijd, of om een enquête in te vullen.
(a) Identiteitsgegevens
(b) Contactgegevens
(c) Profielgegevens
(d) Gebruiksgegevens
(e) Marketing- en communicatiegegevens
(a) Uitvoering van een overeenkomst met jou
(b) Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (om te onderzoeken hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om ze te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien)
Beheer en bescherming van ons bedrijf en onze website (incl. het oplossen van problemen, analyseren van gegevens, testen, onderhouden van systemen, bieden van ondersteuning, rapporteren en hosten van gegevens) 
(a) Identiteitsgegevens
(b) Contactgegevens
(c) Technische gegevens
(a) Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (voor onze bedrijfsvoering, levering van administratieve en IT-diensten, netwerkbeveiliging, om fraude te voorkomen en in het kader van een bedrijfsreorganisatie of herstructurering van de groep)
(b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
Levering van voor jou relevante inhoud en advertenties op de website en het meten van of inzicht krijgen in de effectiviteit van de advertenties die wij jou tonen
(a) Identiteitsgegevens
(b) Contactgegevens
(c) Profielgegevens
(d) Gebruiksgegevens
(e) Marketing- en communicatiegegevens
(f) Technische gegevens
(b) Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (om te onderzoeken hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om ze te ontwikkelen, ons bedrijf te laten groeien en als basis voor onze marketingstrategie)
Gegevensanalyse ter verbetering van onze website, producten/diensten, marketing, relatie met en ervaringen van klanten
(a) Technische gegevens
(b) Gebruiksgegevens
(b) Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (om type klanten te definiëren voor onze producten en diensten, onze website up-to-date en relevant te houden, ons bedrijf te ontwikkelen en als basis voor onze marketingstrategie)
Suggesties en aanbevelingen doen aan jou over producten of diensten die mogelijk interessant zijn voor jou
(a) Identiteitsgegevens
(b) Contactgegevens
(c) Technische gegevens
(d) Gebruiksgegevens
(e) Profielgegevens
Toestemming

Marketing

Wij streven ernaar jouw keuzemogelijkheden te geven met betrekking tot bepaald gebruik van persoonsgegevens, met name rondom marketing en advertenties. Het is helemaal aan jou of je ons toestemming geeft om jou elektronische marketinginformatie te sturen; wij doen dit alleen als je ons toestemming hebt gegeven hiervoor.

Speciale aanbiedingen van ons

Wij kunnen jouw identiteits-, contact-, technische, gebruiks- en profielgegevens gebruiken om een idee te krijgen van wat je mogelijk wilt of nodig hebt, of wat mogelijk interessant is voor jou. Zo bepalen wij welke producten, diensten en aanbiedingen relevant kunnen zijn voor jou (dit noemen wij marketing).

Je ontvangt marketingcommunicatie van ons als je informatie hebt aangevraagd bij ons, producten of diensten van ons hebt gekocht of ons jouw gegevens hebt gegeven toen je deelnam aan een wedstrijd of je aanmeldde voor een actie, en in elk van deze gevallen hebt aangegeven dat je deze marketingcommunicatie wenst te ontvangen (opt in).

Opting out
Je kunt ons te allen tijde vragen om jou geen marketingcommunicatie meer te sturen (en om dit verzoek door te geven aan derden aan wie wij jouw persoonsgegevens hebben verstrekt) door contact met ons op te nemen.

Cookies
Je kunt jouw browser zo instellen dat bepaalde of alle browsercookies geweigerd worden of dat je een melding krijgt als websites cookies plaatsen of toegang proberen te krijgen tot cookies. Als je cookies uitschakelt of weigert, houd er dan alsjeblieft rekening mee dat sommige delen van onze website mogelijk niet meer toegankelijk zijn of niet goed werken. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, verwijzen wij je graag naar ons cookiebeleid.


Wijziging van doeleinde
Wij verwerken jouw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, tenzij wij redelijkerwijs vinden dat we de gegevens om een andere reden nodig hebben en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als je een toelichting wenst te ontvangen over hoe de verwerking voor het nieuwe doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel, neem dan gerust contact met ons op.

Als wij jouw persoonsgegevens nodig hebben voor niet verwante doeleinden, dan informeren wij je daarover en leggen we je uit volgens welke juridische grondslag we hiertoe gerechtigd zijn.

Houd er alsjeblieft rekening mee dat wij jouw persoonsgegevens kunnen verwerken zonder jouw medeweten of toestemming, overeenkomstig de hierboven genoemde regels, als de wet dit vereist of toestaat.5. Openbaarmaking van uw persoonsgegevens

Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens moeten delen met de hieronder genoemde partijen voor de doeleinden zoals beschreven in de tabel in paragraaf 4 hierboven.

 • Interne derden zoals beschreven in de Begrippenlijst.
 • Externe derden zoals beschreven in de Begrippenlijst.
 • Derden aan wie of met wie wij mogelijk delen van ons bedrijf of onze activa verkopen, overdragen of samenvoegen. Anderzijds nemen wij mogelijk andere bedrijven over of fuseren we daarmee. Als ons bedrijf verandert, dan kunnen de nieuwe eigenaren jouw persoonsgegevens op dezelfde manier gebruiken als beschreven in dit privacybeleid.

Wij eisen van alle derden dat ze de veiligheid van jouw persoonsgegevens respecteren en deze gegevens behandelen in overeenstemming met de wet. Onze externe dienstverleners mogen jouw persoonsgegevens niet gebruiken voor hun eigen doeleinden. Zij mogen jouw persoonsgegevens alleen verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

7. Gegevensbeveiliging

Wij hebben toepasselijke beveiligingsmaatregelen genomen om te voorkomen dat jouw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, door onbevoegden worden ingezien of worden gebruikt, gewijzigd of openbaar gemaakt. Bovendien is toegang tot jouw persoonsgegevens beperkt tot de medewerkers, agenten, opdrachtnemers en andere derden voor wie dat gezien hun zakelijke activiteiten nodig is. Zij verwerken jouw persoonsgegevens alleen volgens onze instructies en hebben een geheimhoudingsplicht.
Wij hebben procedures opgesteld voor mogelijke datalekken en als de wet dat van ons vereist, stellen wij jou en de relevante toezichthouder (in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens) op de hoogte als wij een vermoeden hebben van een datalek.8.  Bewaartermijn voor persoonsgegevens

Hoelang bewaren jullie mijn persoonsgegevens?


Wij bewaren jouw persoonsgegevens alleen zo lang deze noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, waaronder wettelijke, boekhoudkundige en verslagleggingsdoeleinden.

Om de juiste bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, kijken we naar de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de gegevens, het potentiële risico op schade door ongeoorloofde verwerking of publicatie, de doeleinden waarvoor wij jouw persoonsgegevens verwerken en of wij die doeleinden ook met andere middelen kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke vereisten.

Meer informatie over de bewaartermijnen voor verschillende aspecten van jouw persoonsgegevens is beschikbaar in ons bewaarbeleid, dat je kunt opvragen door contact met ons op te nemen.

In sommige gevallen kun je ons vragen om jouw gegevens te verwijderen: zie Verwijdering hieronder voor meer informatie.

In sommige gevallen kunnen wij jouw persoonsgegevens anonimiseren (zodat deze niet langer met jou in verband kunnen worden gebracht) voor statistische of onderzoeksdoeleinden; in dat geval kunnen wij deze gegevens onbeperkt gebruiken zonder jou daarover verder te informeren.

 


9. Jouw wettelijke rechten

In bepaalde gevallen heb je volgens gegevensbeschermingswetgeving rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

Als je gebruik wilt maken van een van deze rechten (zoals uitgebreider beschreven in de Begrippenlijst), neem dan gerust contact met ons op.

Gewoonlijk geen vergoeding

Je hoeft gewoonlijk geen vergoeding te betalen als je toegang wilt tot jouw persoonsgegevens (of gebruik wilt maken van een van de andere rechten). Wij kunnen jou echter wel een redelijk bedrag in rekening brengen als jouw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of overdreven is. In een dergelijk geval kunnen wij ook weigeren om tegemoet te komen aan jouw verzoek.
 
Wat we mogelijk nodig hebben van jou

Mogelijk hebben wij specifieke gegevens van jou nodig om jouw identiteit te bevestigen en je toegang te geven tot jouw persoonsgegevens (of om gebruik te kunnen maken van een van jouw andere rechten). Dit is een beveiligingsmaatregel die bedoeld is om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens. Wij kunnen ook contact met jou opnemen voor meer informatie met betrekking tot jouw verzoek om je sneller een reactie te kunnen geven.

Reactietermijn

Wij proberen binnen een maand te reageren op alle legitieme verzoeken. Incidenteel kan dit iets langer duren dan een maand als jouw verzoek bijzonder complex is of als je meerdere verzoeken hebt ingediend. In een dergelijk geval informeren wij jou hierover en houden wij jou op de hoogte.


 
10. Begrippenlijst

RECHTSGRONDSLAG

Gerechtvaardigd belang 
betekent het belang van ons bedrijf in het uitvoeren en beheren van onze activiteiten, waardoor we jou de beste diensten/producten en de beste en veiligste ervaring kunnen bieden. We houden rekening met en maken een afweging van iedere mogelijke impact op jou (zowel positief als negatief) en jouw rechten, voordat we jouw persoonsgegevens verwerken voor onze gerechtvaardigde belangen. We gebruiken jouw persoonsgegevens niet voor activiteiten waarbij onze belangen ondergeschikt zijn aan de impact op jou (tenzij we jouw toestemming hebben of het anderszins is vereist of toegestaan door de wet). Neem voor meer informatie over hoe we onze gerechtvaardigde belangen afwegen tegen iedere mogelijke impact op jou, met betrekking tot specifieke activiteiten, contact met ons op.

Uitvoering van een overeenkomst betekent het verwerken van jouw gegevens voor zover dat nodig is om een overeenkomst uit te voeren waarin je een partij bent of om op jouw verzoek maatregelen te nemen vóór het afsluiten van een dergelijke overeenkomst.

Voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting betekent het verwerken van jouw persoonsgegevens voor zover dat nodig is om te voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting die voor ons van toepassing is.

DERDEN

Externe derden

 • Dienstverleners van zowel binnen als buiten de EER die IT- en systeembeheerdiensten verlenen.
 • Professionele adviseurs, waaronder advocaten, bankiers en verzekeraars, van zowel binnen als buiten de EER die diensten verlenen op het gebied van consultancy, bankzaken, juridische zaken, verzekeringen en boekhouding.
 • Belastingdiensten en andere autoriteiten van binnen de EER.

Jouw WETTELIJKE RECHTEN

Je hebt recht op:

Toegang tot jouw persoonsgegevens (recht op inzage). Dit betekent dat je een kopie ontvangt van de persoonsgegevens die wij van jou bezitten en kunt controleren of wij deze wettig verwerken.

Wijziging van de persoonsgegevens die wij van jou bezitten (recht op correctie). Dit betekent dat je eventueel onvolledige of onjuiste gegevens kunt laten aanvullen en/of corrigeren. We moeten mogelijk wel de juistheid verifiëren van de nieuwe gegevens die je aan ons verstrekt.

Verwijdering van jouw persoonsgegevens (recht op verwijdering). Dit betekent dat je ons kunt vragen jouw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen als er geen goede reden meer is voor ons om jouw gegevens te blijven verwerken. Je hebt ook het recht ons te vragen jouw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen als je gebruik hebt gemaakt van het recht van verzet (zie hieronder), als wij jouw gegevens onwettig hebben verwerkt of als we verplicht zijn jouw persoonsgegevens te wissen om te voldoen aan lokale wetgeving. Houd er echter rekening mee dat we mogelijk niet altijd kunnen voldoen aan jouw verzoek tot verwijdering vanwege bepaalde wettelijke redenen, waarover wij jou, indien van toepassing, zullen informeren op het moment van jouw verzoek.

Verzet tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens als wij dat doen vanuit een gerechtvaardigd belang (of dat van een derde) en er iets is in jouw persoonlijke situatie waardoor je bezwaar hebt tegen het verwerken van jouw gegevens op deze gronden, omdat je het gevoel hebt dat het een impact heeft op jouw fundamentele rechten en vrijheden. Je hebt ook het recht op verzet als wij jouw persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing. In sommige gevallen zullen we aantonen dat we overtuigende gerechtvaardigde belangen hebben om jouw gegevens te verwerken die zwaarder wegen dan jouw rechten en vrijheden.

Beperking van het verwerken van jouw persoonsgegevens. Dit betekent dat je ons kunt vragen het verwerken van jouw persoonsgegevens op te schorten in de volgende scenario's: (a) als je wilt dat wij de juistheid van de gegevens vaststellen; (b) als ons gebruik van de gegevens onwettig is, maar je niet wilt dat wij deze verwijderen; (c) als je wilt dat wij de gegevens langer in ons bezit houden, ook als wij deze niet langer nodig hebben, omdat je deze nodig hebt met het oog op de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een rechtsvordering; of (d) als je bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik van jouw gegevens, maar wij moeten vaststellen of we doorslaggevende gerechtvaardigde belangen hebben om deze toch te gebruiken.

Overdracht van jouw persoonsgegevens naar jou of een derde. We verstrekken jouw persoonsgegevens aan jou, of een derde die je hebt gekozen, in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machineleesbaar formaat. Houd er rekening mee dat dit recht alleen geldt voor geautomatiseerde informatie waarvoor je ons aanvankelijk toestemming hebt gegeven voor gebruik of die we hebben gebruikt om een overeenkomst met jou uit te voeren.

Intrekking van toestemming op ieder moment als wij enkel op basis van jouw toestemming jouw persoonsgegevens gebruiken. Dit heeft echter geen effect op de wettigheid van de verwerking van jouw gegevens voordat je jouw toestemming hebt ingetrokken. Wanneer je jouw toestemming intrekt, kunnen we mogelijk bepaalde producten of diensten niet meer aan je verstrekken. Wij zullen je laten weten of dit het geval is op het moment dat je jouw toestemming intrekt.